messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานการประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี สมัยสมัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 2
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 2
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 4
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 2
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 3
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1