messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
นายกจักรี ตรีเมฆ นายก อบต.วังสามัคคี พร้อมคณะผู้บริหาร จัดโครงการ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.วังสามัคคี นายกจักรี ตรีเมฆ นายก อบต.วังสามัคคี พร้อมคณะผู้บริหาร จัดโครงการ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี โดยวิทยากรจาก พัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง นายชารญธีรวิทย์ ตาลทองพลเยี่ยม (นักวิชาการพัฒนาสังคมชำนาญการ) และวิทยากรจาก อบต.สระนกแก้ว นางสาว สมพิศ สิงห์ทอง ผอ.กองสวัสดิการสังคม น.ส. ธัญญ์นารี จักราช นักพัฒนาชุมชน และ น.ส. วรรณภา แสงจันดา ผช.จพง. การเงิน
ผู้โพส : admin