messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต. วังสามัคคีมอบหมายรองนายกจักรี พฤกษชาติ มอบวัคซีนให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลวังสามัคคี ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีคะ
รายละเอียด : วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต. วังสามัคคีมอบหมายรองนายกจักรี พฤกษชาติ มอบวัคซีนให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลวังสามัคคี ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีคะ
ผู้โพส : admin