messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดบริการรูปแบบ Service model เชิงนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีดีจิทัล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
รายละเอียด : แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดบริการรูปแบบ Service model เชิงนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีดีจิทัล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ผู้โพส : admin