messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
23 เมษายน 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต.วังสามัคคี มอบหมาย กองคลังฝ่ายจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่เก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ 4 ณ วัดบ้านกุดก่วง
รายละเอียด : 23 เมษายน 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต.วังสามัคคี มอบหมาย กองคลังฝ่ายจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่เก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ 4 ณ วัดบ้านกุดก่วง
ผู้โพส : admin