messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่27-28มีนาคม ท่านนายกจักรี ตรีเมฆ พร้อมคณะบริหารท่านที่ปรึกษานิพล วีระศิลป์ลงพื้นที่หมู่.6หมู่.7หมู่.8เพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำประปาค่ะและขอขอบคุณอบต.สว่างที่นำน้ำมาเติมช่วย
รายละเอียด : วันที่27-28มีนาคม ท่านนายกจักรี ตรีเมฆ พร้อมคณะบริหารท่านที่ปรึกษานิพล วีระศิลป์ลงพื้นที่หมู่.6หมู่.7หมู่.8เพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำประปาค่ะและขอขอบคุณอบต.สว่างที่นำน้ำมาเติมช่วย
ผู้โพส : admin