messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
camera_alt ภาพกิจกรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดบริการรูปแบบ Service model เชิงนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีดีจิทัล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
สวนสมุนไพรท้องถิ่นเรา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต. วังสามัคคีมอบหมายรองนายกจักรี พฤกษชาติ มอบวัคซีนให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลวังสามัคคี ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ...
23 เมษายน 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต.วังสามัคคี มอบหมาย กองคลังฝ่ายจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่เก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ 4 ณ วัดบ้านกุดก่วง
วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต.วังสามัคคี พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีของคณะผู้บริหาร พนักงาน ปักธงประกาศความสำเร็จจัดตั้งธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) MOI Waste Week โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันที่ 17 มีนาคม 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต.วังสามัคคี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมงานประเพณีบุญเผวดถวายต้นเงิน ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านกุดก่ว
วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายก อบต.วังสามัคคี มอบหมายกองช่างเพื่อดำเนินการพัฒนาบ่อบาดาลภายในพื้นที่ตำบลวังสามัคคี( เป่าบ่อบาดาล) เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
**กรณีจะไปขอเลขที่บ้านใหม่ (ต้องไปยื่นเรื่องขอเอกสาร อ.1 ที่ อบต. ก่อน)
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณา
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
จ้างยกร่องถนนคันดิน หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
ประกาศ อบต.วังสามัคคี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
วัดสุทธาราม บ้านวังม่วย ตำบลวังสามัคคี


วัดป่าวังธรรม วังม่วยใต้ ตำบลวังสามัคคี


บุคลากรภายใน
local_cafe ผู้บริหารองค์กร
นายจักรี ตรีเมฆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0866749106
นายจักรี ตรีเมฆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0866749106

สถิติ sitemap
วันนี้ 98
เดือนนี้1,849
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)60,810
ทั้งหมด 214,300


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview6
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
ซื้อครุภัณฑ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview4
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview10
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/03/2567
28/03/2567
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
สน.คท.
12/12/2566
15/12/2566
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กสว.
17/06/2567
17/06/2567
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
กศ.
17/06/2567
17/06/2567
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3
[รุ่นที่ 3]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ