ชื่อเรื่อง : ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 2566-2569 (ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง)
รายละเอียด : บัญชีราคาประเมินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ. 2566-2569) จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : VlVeVLNTue20812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้