ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลวังสามัคคี
รายละเอียด : กำหนดการลงพื้นที่รับชำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ หากมีข้อส่งสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0927472056 , 0926704030 หรือ Line อบต.วังสามัคคี ID wang.th.101
ชื่อไฟล์ : LOVp6LTThu84632.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้