องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต. วังสามัคคี รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่ายูคาเส้นทางบ้านวังม่วย - บ้านสว่าง มอบหมายป้องกันดับเพลิงเข้าทำการสกัดไฟได้เรียบร้อย
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านนายกจักรี ตรีเมฆ พร้อมคณะผู้บริหารรองสมพร อ่อนสี เลขารำไพื ศรีนวลอ้ายพร้อมท่านปลัดพิระชาติ คุณมี ลงพื้นที่หมู่หมู่.2 เพื่อสำรวจการขอทะเบียนบ้านสำหรับพี่น้องประชาชน
ขอเชิญผู้บริการหรือผู้ติดต่ออบต. วังสามัคคีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายประสาทพร หนองขุ่นสาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ งานป้องกันฯรับแจ้งจากประชาชนว่าได้มีเหตุเพลิงไหม้บริเวณทุ่งนาปลูกอ้อย ณ บริเวณ ริมถนนลาดยางบ้านเหล่าน้อย-เขตตำบลพรหมสวรรค์...
ลงพื้นที่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลวังสามัคคี
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังสามัคคี กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น ประเภทรำกลองยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 30 มกราคม 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี มอบหมายกองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที 7,11 ,2 และประปาหมู่7และทำความสะอาดบริเวณประปา หมู่ที่ 5
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ขออนุมัติประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
รายงานการออกประชาคมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศ อบต.วังสามัคคี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายจักรี ตรีเมฆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0866749106
นายจักรี ตรีเมฆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0866749106

สถิติ sitemap
วันนี้ 70
เดือนนี้5,691
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)35,836
ทั้งหมด 122,848


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview6
จ้างซ่อมแซมรถยนต์คันหมาเลขทะเบียน กค.3072 รอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview8
จ้างปรับปรุงรถยนต์กู้ชีพ บม.2802 รอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview8
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ