ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
รายละเอียด : ให้ผู้มีรายการทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีได้ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ที่ดิน ของตนเอง
ชื่อไฟล์ : LN0Ugc3Tue22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้