messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page **กรณีจะไปขอเลขที่บ้านใหม่ (ต้องไปยื่นเรื่องขอเอกสาร อ.1 ที่ อบต. ก่อน)
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณา
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญิติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลวังสามัคคี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีรายชื่อผู้เข้า รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำ รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
จ้างยกร่องถนนคันดิน หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ขออนุมัติประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ขอเชิญผู้บริการหรือผู้ติดต่ออบต. วังสามัคคีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบริหารส่วนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีเรื่องรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
รายงานการออกประชาคมท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 136 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7