messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศ อบต.วังสามัคคี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1