messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา)
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน(กองสวัสดิการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อซัมเมอร์สูบน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กน 3961 รอ. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สป.) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงแพสูบน้ำเดิมและซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบ ประปาหมู่บ้าน ม.7
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างรถขุดซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบ ประปาหมู่บ้าน ม.7
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.ฯ)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ประจำเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
แบบเปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านใหม่ทุ่งทอง หมู่ที่ 10 (จุดเริ่มต้นนานางนภา ทองสม ถึง นานายลุย)
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ธ.ค. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 3072 รอ.
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้ออุปกรณ์และถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วังสามัคคีเกมส์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 375 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19