องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง โครงการอบรมกลุ่มอาชีพสตรี ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้ว
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดทำอาหารว่าง,อาหารและเครื่องดืม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บย 2820 รอ.
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ฝ้าและซีทรู
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แบบเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมารถปรับอากาศ โครงการอบรมศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมารถแบคโฮ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบ
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุประปา
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุการเกษตร
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมแซมรถยนตร์ หมายเลขทะเบียน บย 1617 รอ.
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุประจำรถกู้ชีพ)
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 20 (ทั้งหมด 279 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14