องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ถนนยกร่องคันดินพร้อมลงลูกรังปรับเกรดตลอดสายทาง หมู่ 1
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (ช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ม.9
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการอนุรักษ์พันธ์
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed อาหารเสริม (นม)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โรงเรียนผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed วัสดุไฟฟ้าวิทยุ (คลัง.)
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed วัสดุสำนักงาน (คลัง)
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (คนพิการ)
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 (จากสามแยกหนองหนองป่าฯ)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12(เส้นนานายขุน)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอริกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed เก้าอี้สำนักงาน (บริหาร)
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed รถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ติดตั้งแครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed โครงการอบรมเชิงปฎิบัติฯ(สป.)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นสายทางบ้านวังม่วยเหนือ หมู่ที่ 1 - ตำบลหนองขุ่นใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ก่อสร้าง Boxculvert บ้านท่าแสงจันทร์ หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ 7
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed ค่าจ้างเหมาบริการ (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed เสริมผิวถนนทางลาดยางแอสฟลัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed ซ่อมแซมฝาย คสล. หมู่ 7
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 5,10
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
1 - 30 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1