องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอริกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed เก้าอี้สำนักงาน (บริหาร)
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed รถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ติดตั้งแครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed โครงการอบรมเชิงปฎิบัติฯ(สป.)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นสายทางบ้านวังม่วยเหนือ หมู่ที่ 1 - ตำบลหนองขุ่นใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ก่อสร้าง Boxculvert บ้านท่าแสงจันทร์ หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ 7
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ค่าจ้างเหมาบริการ (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed เสริมผิวถนนทางลาดยางแอสฟลัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed ซ่อมแซมฝาย คสล. หมู่ 7
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 5,10
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1