messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 7
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 9
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 10
คู่มือประชาชนข้อบัญญัติการขออนุญาตประกอบเก็บขนสิ่งปฏิกูล
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 10
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 66
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1